עמותת יושרה לישראל פועלת לריסוק השחיתות בישראל בארבעה מישורי פעולה:
פוליטי - חקיקתי, חינוכי, ציבורי, הגנה על חושפי שחיתויות.

תרומתכם תעזור לנו ל:

- להמשיך ולפעול לחיזוק החקיקה והחמרת העונשים והסנקציות בחוק.

- להרחיב ולהעמיק את תכניות הלימוד לגילאים ליותר כיתות ובתי ספר ואף לאקדמיה.

- להגן ולסייע ליותר חושפי שחיתויות במערך "אפוד מגן" ולשמור על ישראל נקייה משחיתות.

 

באפשרותכם לתרום בדרכים הבאות:

  

תרומה בהעברה בנקאית

חשבון מס׳: 342700/02        סניף: 812        בנק: לאומי    

 

תרומה באמצעות הדואר

כתובת: מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 13, ת״א

 

תרומה טלפונית

טל׳: 03-5669002 

יושרה לישראל
התנדבות לעמותת יושרה לישראל
תרומה לעמותת יושרה לישראל