עמותת יושרה לישראל תפעל לריסוק השחיתות בישראל בארבעה מישורי פעולה:

פוליטי - חקיקה

התנועה תפעל להנהיג תיקוני חקיקה שמטרתם לחזק הסדרים המונעים שחיתות וניצול לרעה של סמכות בקרב נבחרי ציבור, עובדי ציבור ואחרים.

העמותה תקרא להחמרה מהותית של הענישה בעבירות של שחיתות וטוהר המידות. התנועה תפעל לכך שכל המפלגות בכנסת יחרטו על דגלן את המאבק בשחיתות. העמותה תפעל לחיזוק מעמדם של שומרי הסף לרבות המבקרים הפנימיים, היועצים המשפטים והחשבים.

העמותה תפעל להחמרת הסנקציות המנהליות (הדחה ופיטורין) כנגד מי שניצלו לרעה את סמכותם בשירות המדינה לרבות חיוב אישי, בדומה לסנקציות הנהוגות בשלטון המקומי.

התנועה תפעל לקדם הצעת חוק במטרה להחמיר מאד את הסדרי הצינון הקיימים לעובדים בכירים במגזר הציבורי שמשמשים בתפקידם כרגולטורים או מפקחים.

העמותה תפעל לכך שאיש ציבור ששמר על זכות השתיקה בחקירת משטרה או רשות חקירה אחרת (רשות ני״ע, מיסים וכו׳) יהיה פסול מלכהן בכל תפקיד ציבורי לצמיתות.

 

חינוך

התנועה תפעל כדי להטמיע בתוכנית הלימוד בקרב צעירים, סטודנטים ובני נוער, ערכים של מעורבות אזרחית והתנהגות נורמטיבית: אתיקה, מנהל תקין, סטנדרטים, שקיפות, יושרה.
התנועה תפעל לחייב פקולטות למשפטים ללמד קורסים בנוגע לאתיקה, טוהר מידות, אמנה בינ״ל נגד שחיתות. התנועה תפעל מול משרדי הממשלה ליישם קורס חובה במשפט מנהלי לעובדים בשירות המדינה.
העמותה תפעל להנהיג בארגונים וחברות גדולות תכניות ״ציות״ ומינוי קציני ציות – Compliance Of cers, שתפקידם לפקח על יישום הנהלים, התקנות וההוראות בארגון.

 

ציבורי

העמותה תפעל במישור הציבורי והתקשורתי לעורר מודעות בנושאי שחיתות ציבורית ולגייס את דעת הקהל כדי למגר אותה, לרבות עצומות וניהול מאבקים ציבוריים ותקשורתיים.

העמותה תילחם ״בזרזי שחיתות״ - בירוקרטיה ותופעת ״המאכערים״.

העמותה תייצר מדד יושרה עבור גופים שלא דבק בהם רבב. המדד ידרג גופים שונים עפ״י הסטנדרטים הגבוהים שלהם, נורמות המוסר, השקיפות והיושרה.

העמותה תעקוב אחרי יישום המלצות דו״חות מבקר המדינה, שבהם הצביע המבקר על גילויי שחיתות ומנהל לא תקין בגופים המבוקרים על ידו.

 

הגנה על חושפי שחיתויות

העמותה תפעל להקמת מערך ״אפוד מגן״ לסיוע והגנה על חושפי שחיתויות, לרבות הקמת מוקד לתלונות על שחיתות וייעוץ משפטי חינם לחושפי שחיתויות וכן שיתוף פעולה עם גורמים נוספים שיכולים לסייע לחושפי השחיתות. לרבות ״פרו בונו״ של עורכי דין ויועצי תקשורת.

יושרה לישראל
התנדבות לעמותת יושרה לישראל
תרומה לעמותת יושרה לישראל